میدان هفت تیر -خیابان بهار شیراز ، خیابان سلیمان خاطر - خیابان وراوینی - شماره 21 - طبقه2 - واحد5
02188844198 02188844193

بسته بندی

وکیوم

وکیوم

قادر به حفظ هر نوع مواد غذایی به طور کامل و به سرعت